Please complete form to sign up for
Please complete the form below and one of our managers will get in touch with you shortly.
Security code: hg
Submit form
Atea Global Services

SHAREPOINT

Hensikten med dette dokumentet er å beskrive prosessen med å sette opp SharePoint Online. Dette dokumentet er for Office 365 brukere og administrator.

 

INNHOLD

1. GENERELL INFORMASJON

2. SETTE OPP TILGANG TIL SHAREPOINT

3. BRUKERRETTIGHETER

4. LAG EN SITE COLLECTION

5. LEGG TIL FUNKSJONALITET

6. EKSTERNE BRUKERE

7. SETT OPP EN OFFENTLIG HJEMMESIDE

1. GENERELL INFORMASJON

Du bruker SharePoint for å holde kontakten med gruppen din, dele dokumenter, tildele oppgaver, legge inn spørsmål, osv. Du kan også bruke SharePoint til å opprette offentlige nettsted. SharePoint inkluderer gruppeområder, og ett opprettes automatisk når du registrerer et Office 365 abonnement. Dokumentene lagres i områder, og en viss gruppe av nettsteder danner en områdesamling.

Område administratorer kan administrere tillatelser for folk på alle områder. Webområde-eiere kan bare behandle tillatelser for folk på områder de eier.

De grunnleggende rettighetsnivåer i SharePoint er Full kontroll, Utforming, Bidra og Les. Du kan lese detaljert beskrivelse av tillatelsesnivåer her: http://office.microsoft.com/en-us/sharepoint-online-small-business-help/default-administrative-roles-and-user-groups-HA101850490.aspx?CTT=5&origin=HA101988906

Som administrator er din første oppgave å sørge for at alle gruppemedlemmene kan komme inn i SharePoint-området, og at det grunnleggende er på plass slik at folk kan bidra til å bygge innhold. Selv om du allerede har satt opp brukerkontoer i Office 365, er disse brukerne ikke automatisk lagt til SharePoint.

2. SETTE OPP TILGANG TIL SHAREPOINT

SP1

SP2

SP3

SP4

3. BRUKERRETTIGHETER

Når brukerne er lagt til området, kan du administrere rettighetene du vil de skal ha. Hvert nye medlem er gitt "medlem" privilegier, noe som betyr at de kan lese alt innholdet på nettstedet og bidra til å vedlikeholde innholdet (redigere, legge til, fjerne). Hvis du er fornøyd med disse tillatelsene, er ingen endringer nødvendig. Det er mulig å endre tillatelser til individuelle brukere eller tilordne brukere til grupper som deler de samme rettigheter og tilgangsnivå.

For å endre default rettigheter, følg disse punktene:

SP1

SP2

SP5

TIPDersom du ønsker å administrere rettigheter I grupper, er det en god øvelse å lage en sikkerhetsgruppe I MOP først, og deretter gi rettigheter til denne gruppen I SharePoint.

4. LAG EN SITE COLLECTION

sp7

sp8

sp9

Når du har laget en eller flere site collections, kan du administrere disse fra SharePoint Administrator center.

SP10

Her kan du kontrollere rettigheter, adminstrere eiere, endre lagringskapasitet og se DNS informasjon.

5. LEGG TIL FUNKSJONALITET

sp11

sp12

6. EKSTERNE BRUKERE

Du kan gi tilgang for eksterne brukere til å se siter og innhold:

sp7

 

sp8

 

SP13

sp14

Innholdet på siden er ikke tilgjengelig for alle som er inne på siden. Du kan invitere brukere til å se enkelte siter. For å invitere eksterne brukere må site administrator gjøre følgende:

sp15

sp16

7. SETT OPP EN OFFENTLIG HJEMMESIDE

Du kan bruke SharePoint Online til å sette opp en offentlig hjemmeside for din organisasjon. Dersom du allerede har en hjemmeside kan du får Office 365 til å peke mot denne ved å verifisere ditt domene i Office 365. Du kan derimot ikke importere eksisterende hjemmeside til Office 365.

sp17

sp18

Hjemmesiden er nå klar for bruk.

Følg linken og velg "member log in" for å endre siden.

sp19

sp20

Du kommer til en side der du kan endre tekst og design. Når du er ferdig, velg "File", "Save og "Publish"!

All Rights Reserved
Privacy Statement
Terms of Use