Please complete form to sign up for
Please complete the form below and one of our managers will get in touch with you shortly.
Security code: sa
Submit form
Atea Global Services

MICROSOFT ONLINE PORTAL

Hensikten med dette dokumentet er å beskrive hvordan du går frem for å logge inn og administrere Microsoft Online Portal, heretter kalt MOP

Målgruppen for dette dokumentet er administratorer av Microsoft Office 365. Informasjonen kan også være nyttig for andre Office 365 brukere, men det kreves rolle som administrator for å få tilgang til alt som nevnes i dokumentet. 

INNHOLD

1. INNLOGGING

2. INSTALLER MISROSOFT LØSNINGER

3. RESETT/ENDRE PASSORD

4. BRUKERRETTIGHETER

5. ADMINISTRERE BRUKERGRUPPE, ACTIVE DIRECTORY SYNKRONISERING OG SINGLE SIGN-ON

6. EXCHANGE

7. SHAREPOINT

8. LYNC

9. DRIFT OG PLANLAGT VEDLIKEHOLD

 

1. INNLOGGING

mop1

2. INSTALLER MISROSOFT LØSNINGER

mop2

3. RESETT/ENDRE PASSORD

mop1

MOP10

MOP11

MOP12

4. BRUKERRETTIGHETER

MOP13

 

mop14

 

MOP16

 

MOP17

 

5. ADMINSTRERE BRUKERGRUPPER, ACTIVE DIRECTORY SYNKRONISERING OG SINGLE SIGN-ON

For å administrere epost distribusjonsgrupper, sikkerhetsgrupper i Exchange, synkronisering med Active Directory eller Single sign-on,

infoSecurity Group i Microsoft Office 365 er en gruppe SharePoint Online brukere som får tilgang til bestemte SharePoint ressurser av en administrator. For eksempel kan en administrator opprette en sikkerhetsgruppe for å gi en viss gruppe mennesker tilgang til et SharePoint-område.

MOP18

mop19

infoMed single sign-on, også kalt "identity federation", kan brukerne få tilgang til tjenester i Microsoft Office 365 med eksisterende innlogging (brukernavn og passord) ved hjelp av Active Directory. Oppsettet av single sign-on krever Active Directory Federation Services (AD FS) 2.0

mop20

infoHvis bedriften har eksisterende brukere i et lokalt Active Directory-miljø når du abonnerer på Microsoft Office 365 (E-plan), finnes det verktøy for synkronisering av disse brukerne mot katalogen i Office 365. Ved å bruke Microsoft Online Services Directory Synchronization, kan administrator sørge for at brukerkonto og gruppe, samt global adresseliste (GAL) synkroniseres mellom det lokale Microsoft Exchange Server-miljø til Microsoft Exchange Online.

MOP21

6. EXCHANGE

Detaljert informasjon om Exchange, klikk her

7. SHAREPOINT

Detaljert informasjon om Exchange, klikk her

8. LYNC

Detaljert informasjon om Exchange, klikk her

9. DRIFT OG PLANLAGT VEDLIKEHOLD

Du kan kontrollere om de tjenestene kjører som planlagt. Hvis du opplever noen problemer eller driftsstans, kan du sjekke om Microsoft er informert om det og jobber med en løsning.

MOP22

 

Detaljene gir deg informasjon om planlagte Microsoft-oppdateringer og detaljert informasjon om hvordan de kan påvirke ditt daglige arbeid.

MOP23

MOP24

MOP25

Det kan være forskjellig status som vises, avhengig av problem og utvikling: Oppetid, tilleggsinformasjon eller normal service.

infoVennligst sjekk informasjonen før du kontakter kundestøtte. Statusen inneholder vanligvis detaljert informasjon om problemet, og det betyr at Microsoft allerede jobber med saken. Hvis det er mulig, vil statusen inneholde informasjon om når tjenestene er forventet å kjøre som normalt igjen.

All Rights Reserved
Privacy Statement
Terms of Use