Please complete form to sign up for
Please complete the form below and one of our managers will get in touch with you shortly.
Security code: ux
Submit form
Atea Global Services

LYNC

Hensikten med dette dokumentet er å beskrive prosessen med å sette opp Lync.

Dette dokumentet er for Office 365 brukere.

 

INNHOLD

1. LAST NED OG INSTALLER LYNC

2. EKSTERN KOMMUNIKASJON

3. ENDRE BRUKERINFORMASJON

4. FEIL VED LYNC INNLOGGING

 

1. LAST NED OG INSTALLER LYNC

Etter at du har logget inn i Office 365 for første gang, kan du laste ned og installere Lync.

LYNC1

LYNC2

be aware Lync vil ikke fungere tilfredsstillende før du har satt opp, og konfigurert Office.

lync3

lync4

2. EKSTERN KOMMUNIKASJON

Du kan tillate eller stenge for ekstern kommunikasjon (for kontakter utenfor din organisasjon gjennom Office 365 i Lync)

LYNC5

LYNC6

3. ENDRE BRUKERINFORMASJON

Det er mulig å endre settinger for enkelte brukere.

LYNC8

LYNC9

LYNC10

Følgende informasjon kan gi ulik funksjonalitet avhengig av hvilket abonnement du har (eksempelvis sende/motta filer gjennom IM/chat, videokonferanse, opptak av web-møter)

4. FEIL VED LYNC INNLOGGING

Dersom du opplever problemer med Lync, gå gjennom følgende følgende:

Mulige årsakerLøsning
Ved innlogging kommer en dialogbox med innholdet: Lync cannot verify that the server is trusted for your sign-in address.e

Kontroller at domenenavnet I dialogboksen er en godkjent server I din organisasjon, for eksempeldomainName.onmicrosoft.com. Be brukeren om å velge Always trust this server, og Connect

Feil skrevet innloggings adresse, broker eller passord
  • Kontroller at brukernavn og passord er riktig
  • Kontroller at brukernavn er formatert slik:user@mydomain.com. Avhengig av hvordan du har satt opp Office 365, kan dette være forskjellig fra måten brukeren logger inn I organisasjonens nettverk.
  • Be brukeren om å logge inn igjen
Glemt passordTilbakestill brukerens passord, og informer om nytt midlertidig passord.
Ikke lisensiert til å bruke Lync OnlineKontroller at brukeren er registrert som Lync broker i MOP. Hvis ikke, registerer brukeren, og be om at brukeren logger inn igjen.
Feil versjon av Lync er installertDenne meldingen er vanligvis forbundet med feilmelding som inneholder følgende: the authentication service may be incompatible with this version of the program. Installer Lync fra MOP.
Microsoft Online Services Sign-In Assistant mangler

Brukeren mottar denne meldingen: To sign in, additional software is required. Download and install now?

Feilmeldingen inneholder en link som tillater brukeren å installere Microsoft Online Services Sign-in Assistant fra Office 365 Portal at http://portal.microsoftonline.com/

Problem med sertifikat nødvendig for å logge inn

Dersom brukerens innlogging nylig har blitt endret, kan det være nødvendig å fjerne historisk innloggingsinformasjon. Be brukeren om å kjøre Fix ither: Microsoft Knowledge Base article 2698626.

Brukernavn, passord eller domene ser ut til å være feil

Dersom brukerens innlogging nylig har blitt endret, - be brukeren om å reinstallere Online Services Sign-in Assistant fra Office 365 Portalen:
System clock out of sync with server clockKontroller at din nettverk domene-controller synkroniserer med en ekstern tidsskilde. For detaljer, se Microsoft Knowledge Base article 816042, How to configure an authorative time server in Windows Server.
All Rights Reserved
Privacy Statement
Terms of Use