Please complete form to sign up for
Please complete the form below and one of our managers will get in touch with you shortly.
Security code: zj
Submit form
Atea Global Services

EXCHANGE

Hensikten med dette dokumentet er å beskrive prosessen med å sette opp Exchange Online. Dette dokumentet er for Office 365 brukere og administrator.

 

INNHOLD

1. GENERELL INFORMASJON

2. LEGGE TIL EPOST ALIAS

3. LAG EN DISTRIBUSJONSGRUPPE

3.1. LEGG TIL EN DISTRIBUSJONSGRUPPE I OWA

4. LAG EN EKSTRA POSTKASSE

5. DEL DIN KALENDER

6. LEGG TIL EKSTERNE KONTAKTER

7. LAG DELT POSTKASSE

7.1. MED POWERSHELL

7.2. MED SHARED MAILBOX TOOL

 

1. GENERELL INFORMASJON

Brukerens Exchange-konto lages når Office 365 brukeren registreres I Microsoft Online Portal (MOP)

EXC1

exc2

exc3

  • I Mine innstillinger, velg "Settings for POP, IMAP, and SMTP access…".

exc4

2. LEGGE TIL EPOST ALIAS

Du kan legge til et epost alias (navn/adresse for videresending av epost) for en bruker. Dette er nyttig for organisasjoner som har flere epost adresser med kun en postkasse.

exc5

exc5

exc6

3. LAG EN DISTRIBUSJONSGRUPPE

Du kan lage en distribusjonsgruppe for din organisasjon som er tilgjengelig I delt adressebok. Bruk distribusjonsgruppe, public group, for å organisere brukerne. Lag gjerne distribusjonsgrupper innenfor en større gruppe for å sende epost til bestemte medarbeidere.

exc8

exc9

exc10

3.1. LEGG TIL EN DISTRIBUSJONSGRUPPE I OWA

Alternativt kan du lage en gruppe I OWA, dette gjelder også vanlige brukere.

exc11

exc12

Den nye gruppen vil bli listet i "Public Groups I Own"

4. LAG EN EKSTRA POSTKASSE

exc15

exc16

exc18

exc19

exc20

For å bruke denne postkassen, kan du enten logge inn i MOP med epost adresse og passord som du har laget, eller legg denne postkassen til din eksisterende Exchange konto

exc21

exc22

exc23

exc24

Deretter vil Exchange Online søke etter kontoen din, og gi tilbakemelding om status. Epost vil bli lagt til din eksisterende Innboks

5. DEL DIN KALENDER

Hver postkasse har en kalender tilknyttet. Denne kan deles med andre om du ønsker det.

EXC25

EXC26

EXC27

Mottakeren mottar en epost med invitasjon, og mulighet for å legge til kalenderen.

exc15

6. LEGG TIL EKSTERNE KONTAKTER

Du kan sette opp eksterne kontakter for utenfor din organisasjon som kan sende og motta epost. Brukerne du legger til vil legges til i adresseboka for ditt team, men vil ikke ha tilgang til mer.

EXC29

7. LAG DELT POSTKASSE

Det er to muligheter for å lage delte postkasser, enten via Microsoft online Services Module for Windows Powershell,eller å bruke gui-basert delt postkasse verktøy.

7.1. MED POWERSHELL

$LiveCred = Get-Credential

EXC30

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic -AllowRedirection

Import-PSSession $Session

New-Mailbox -Name "Shared Mailbox 2" -Alias testbox2 -Shared

*Shared Mailbox 2 = navnet på postkassen

*testbox2 = epost adressen (for example: testbox2@mydomain.onlicrosoft.com)

EXC28

  • Velg "Distribution groups" og "New"

exc32

exc33

infoPå samme mate som med epost adressen når det legges til en ny distribsjonsgruppe, skal adressen for en delt postkasse også være forskjellig I PowerShell. Epost for en distribusjonsgruppe kan sendes til medlemmene i gruppa, men adressen til delt postkasse vil være den som er registrert I PowerShell.

Add-MailboxPermission "testbox2" -User testbox2dg -AccessRights FullAccess

Add-RecipientPermission "testbox2" -Trustee testbox2dg -AccessRights SendAs

7.2. MED SHARED MAILBOX TOOL

http://community.office365.com/en-us/forums/183/t/45006.aspx

EXC28

exc32

exc33

EXC34

EXC35

be awareDet kan ta opp til 1 time før medlemmer av sikkerhetsgruppa får tilgang til delt postkasse.

Dersom du ønsker å se hvilke sikkerhetsgrupper som har rettigheter til delte postkasser, se Shared Mailbox Permissions i Office 365 Shared Mailbox Tool. Velg navn eller alias til en delt postkasse, og velg View Permissions. Du får da en oversikt over hvilke sikkerhetsgrupper som har tilgang til postkassen(e), og hvilke rettigheter som er satt.

For å legge rettigheter til en annen sikkerhetsgruppe som skal ha tilgang til en delt postkasse, laget ved hjelp av Office 365 Shared Mailbox Tool, må du bruke PowerShell.

info Les her om ulike måter å få tilgang til delte postkasser i Outlook Web App:http://blogs.technet.com/b/lystavlen/archive/2012/03/24/user-friendly-shared-mailboxes-in-office-365.aspx

All Rights Reserved
Privacy Statement
Terms of Use