Please complete form to sign up for
Please complete the form below and one of our managers will get in touch with you shortly.
Security code: d9
Submit form
Atea Global Services

ESHOP

 

Formålet med dette dokumentet er å beskrive ulike framgangsmåter for å administrere Office 365 abonnement, og brukere som bruker Atea eSHOP.

Målgruppen for dette dokumentet er administratorer av Microsoft Office 365. Informasjonen kan også være nyttig for andre Office 365 brukere, men det kreves rolle som administrator for å få tilgang til alt som nevnes i dokumentet.

INNHOLD

1. INLOGGING

2. LEGG TIL ELLER REDUSER ANTALL LISENSER

3. OPPGRADER/NEDGRADER ABONNEMENTET

 

1. INLOGGING

For å få tilgang til ditt abonnement må du logge inn I Atea eSHOP med brukernavn og passord du har mottatt fra Atea.

https://eshop.atea.com , velg land

eshop1

Du kommer til start-siden med innlogging. Skriv inn brukernavn og passord.

eshop2

2. LEGG TIL ELLER REDUSER ANTALL LISENSER

eshop3

 

eshop4

eshop5

infoEtter dette vil antall lisenser vil bli vist med en stjerne. I mellomtiden går en forespørsel til Microsoft om å endre, og det kan ta opptil 48 timer til antall plasser er endret. Etter maksimalt to dager vil det bli oppdatert i eSHOP og synkronisert med MOP (Microsoft nettportal).

eshops

3. OPPGRADER/NEDGRADER ABONNEMENTET

eshop3

eshop6

eshop7

awareForeløpig støtter ikke Microsoft domene en oppgradering fra P-plan til E-plan. Du kan derfor ikke oppgradere abonnementet fra P- til E-plan. I eSHOP er bare de planene synlig som du kan oppgradere til.

Hvis du har en P-plan, og i stedet ønsker en E-plan, må du avbryte P-plan abonnementet, og sette opp et nytt E-plan abonnement.

All Rights Reserved
Privacy Statement
Terms of Use