Please complete form to sign up for
Please complete the form below and one of our managers will get in touch with you shortly.
Security code: yr
Submit form
Atea Global Services

SHAREPOINT

Tämän dokumentin tarkoituksena on kuvata Sharepoint Online - palvelun hallinnointiin ja käyttöön liittyviä käytäntöjä.

Tämä dokumentti on tarkoitettu Microsoft Office 365:n järjestelmänvalvojille. Dokumentin sisältämät tiedot saattavat olla hyödyllisiä myös muille Office 365-käyttäjille mutta kaikki tässä dokumentissa mainitut vaihtoehdot eivät välttämättä ole käytettävissä.

SISÄLLYSLUETTELO

1.  YLEISTÄ

2. SHAREPOINTIN PÄÄSYOIKEUKSIEN ANTAMINEN

3. KÄYTTÄJÄOIKEUKSIEN HALLINTA

4. SIVUSTOKOKOELMAN LUOMINEN

5. OMINAISUUKSIEN LISÄÄMINEN SIVUSTOLLE

6. ULKOISET KÄYTTÄJÄT

7. MÄÄRITÄ JULKINEN VERKKOSIVUSTO

 

1. YLEISTÄ

Voitte käyttää SharePoint-sivustoa yhteydenpitoon tiimin jäsenten välillä, tiedostojen jakoon, tehtävien jakoon, kysymysten esittämiseen jne. SharePointin avulla voitte myös luoda julkisen verkkosivuston. SharePointiin sisältyvät ryhmäsivustot, ja ensimmäinen niistä luodaan automaattisesti, kun tilaatte Office 365:n. Tiedostot tallennetaan sivustoille ja tietty ryhmä sivustoja muodostaa sivustokokoelman.

Sivustokokoelman järjestelmänvalvojat voivat hallita käyttäjien oikeuksia kaikille sivustoille. Sivuston omistajat voivat hallita käyttäjien oikeuksia omistamilleen sivustoille.

Peruskäyttöoikeustasot SharePointissa ovat Full Control, Design, Contribute ja Read. Voitte lukea lisää käyttöoikeustasoista seuraavasta linkistä: SharePoint Default permission levels

Järjestelmänvalvojana Te vastaatte siitä, että kaikki tiiminne jäsenet saavat pääsyn SharePointiin ja perusasiat ovat kohdallaan, jotta tiiminne voi aloittaa työskentelyn odotetusti. Vaikka olette jo määrittäneet käyttäjätilit Office 365:ssä, käyttäjillä ei automaattisesti ole pääsyä SharePointiin.


2. SHAREPOINTIN PÄÄSYOIKEUKSIEN ANTAMINEN

 

spfi1

 

 

spfi2

 

spfi3

 

spfi4

 

spfi5

 

 

3. KÄYTTÄJÄOIKEUKSIEN HALLINTA

Kun käyttäjät on lisätty sivustoon, voitte hallita käyttäjien oikeuksia. Kaikki uudet käyttäjät saavat "Member" - oikeudet, jolloin he voivat lukea kaiken sivuston sisällön sekä muokata, lisätä ja poistaa materiaalia. Mikäli nämä käyttöoikeudet ovat riittävät, muutoksia ei tarvitse tehdä. Käyttöoikeuksia on mahdollista muuttaa käyttäjä- ja ryhmäkohtaisesti.

Muuttaaksenne peruskäyttäjäoikeuksia, seuratkaa seuraavia ohjeita:

SPFI6

 

SPFI7

 

spfi8

spfi9

TIP Mikäli haluatte hallita oikeuksia ryhmittäin, on hyvä käytäntö luoda käyttöoikeusryhmä MOP:ssa ja antaa tälle ryhmälle käyttöoikeuksia SharePointissa.

 

4. SIVUSTOKOKOELMAN LUOMINEN

spfi10

spfi11

 

spfi12

spfi13

Kun olette luoneet yhden tai useampia sivustokokoelmia, voitte hallinnoida niitä SharePoint Online hallintakeskuksesta.

spfi14

 

5. OMINAISUUKSIEN LISÄÄMINEN SIVUSTOLLE

spfi15

 

6. ULKOISET KÄYTTÄJÄT

Voitte antaa pääsyn yksityiselle SharePoint-sivustollenne ja sen sisältöön ulkoisille käyttäjille. Se tapahtuu seuraavasti:

spfi10

 

spfi11

spfi16

 

 

spfi17

 

Sivuston sisältö ei ole näkyvissä kaikille vierailijoille. Voitte kutsua tiettyjä käyttäjiä tietyille sivustoille. Kutsuaksenne ulkoisia käyttäjiä, sivuston järjestelmänvalvojan tulee seurata seuraavia ohjeita:

spfi18

 

 

spfi19

 

info Jotta voitte kutsua ulkoisia käyttäjiä SharePoint Onlineen, tulee heillä olla Microsoft Live ID (Hotmail.com, live.com, msn.com tms.)

7. MÄÄRITÄ JULKINEN VERKKOSIVUSTO

Ryhmäsivuston hallinnan lisäksi voitte käyttää SharePoint Onlinea julkisen verkkosivuston tekemiseen. Palvelulla voi helposti luoda ja kustomoida ammattimaisen näköisen sivuston organisaatiollenne.

info Mikäli omistatte jo julkisen sivuston, voidaan Office 365-palvelu saada osoittamaan sinne, jos vahvistatte toimialueenne Office 365-palvelussa. Kuitenkaan ette voi tuoda nykyistä verkkosivustoanne Office 365:een.

spfi20

Nyt perussivu on valmis ja käytössä alkuasetuksilla.

spfi21

 

 

spfi22

Teidät ohjataan sivulle, jossa voitte muokata tekstiä ja sivun ulkonäköä. Kun olette valmis, valitkaa "Tiedosto", "Tallenna ja julkaise".

 

info Seuraavasta linkistä löytyy yksityiskohtainen ohje SharePoint -sivuston luomiseen: Setting up SharePoint site

All Rights Reserved
Privacy Statement
Terms of Use