Please complete form to sign up for
Please complete the form below and one of our managers will get in touch with you shortly.
Security code: o5
Submit form
Atea Global Services

MICROSOFT ONLINE PORTAL

Tämän dokumentin tarkoituksena on antaa ohjeita ja käytäntöjä Office 365-tilauksen hallintaan käyttäen Microsoft Online Portalia.

Tämä dokumentti on tarkoitettu Microsoft Office 365:n järjestelmänvalvojille. Dokumentin sisältämät tiedot saattavat olla hyödyllisiä myös muille Office 365-käyttäjille, mutta kaikki tässä dokumentissa mainitut vaihtoehdot eivät välttämättä ole käytettävissä 

SISÄLLYSLUETTELO

1. KIRJAUTUMINEN

2. MICROSOFT OFFICE 365-TUOTTEIDEN ASENTAMINEN

3. KÄYTTÄJIEN LISÄÄMINEN

3.1. UUDEN KÄYTTÄJÄN LISÄÄMINEN

3.2. USEIDEN KÄYTTÄJIEN LISÄÄMINEN

4. RESETOI/VAIHDA SALASANOJA

5. KÄYTTÄJIEN OIKEUDET

6. KÄYTTÄJÄRYHMIEN, ACTIVE DIRECTORY - SYNKRONOINNIN JA KERTAKIRJAUTUMISEN (SSO, SINGLE SIGN-ON) HALLINTA

7. EXCHANGE

8. SHAREPOINT

9. LYNC

10. PALVELUN KUNTO JA SUUNNITELTU YLLÄPITO

 

1. KIRJAUTUMINEN

MOPFI1

 

2. MICROSOFT OFFICE 365-TUOTTEIDEN ASENTAMINEN

MOPFI2

 

3. KÄYTTÄJIEN LISÄÄMINEN

 

3.1. UUDEN KÄYTTÄJÄN LISÄÄMINEN

MOPFI3

MOPFI4

MOPFI5

MOPFI6

 

MOP7

MOPFI8

 

3.2. USEIDEN KÄYTTÄJIEN LISÄÄMINEN

Voitte luoda useampia käyttäjiä kerralla, mutta sitä varten pitää ensin luoda CSV-tiedosto.

Tietoa CSV-tiedostoista: http://onlinehelp.microsoft.com/fi-fi/office365-enterprises/ff637601.aspx#BKMK_1

Ohjeet useiden käyttäjien lisäämiseen CSV-tiedoston avulla:   http://onlinehelp.microsoft.com/fi-fi/office365-enterprises/ff637601.aspx#BKMK_2

 

4. RESETOI/VAIHDA SALASANOJA

 

MOPFI9

MOPFI10

MOPFI11

 

info Huomatkaa, että vaihdettu salasana on tilapäinen, ja käyttäjän tulee kirjautua MOP:iin salasanan vaihdon jälkeen vaihtaakseen salasanan.

 

5. KÄYTTÄJIEN OIKEUDET

MOPFI12

 

mopfi13

mopfi14

mopfi15

6. KÄYTTÄJÄRYHMIEN, ACTIVE DIRECTORY - SYNKRONOINNIN JA KERTAKIRJAUTUMISEN (SSO, SINGLE SIGN-ON) HALLINTA

Hallitaksenne jakeluryhmiä ja käyttöoikeusryhmiä Exchange Onlinessa, Active Directory - synkronointia tai kertakirjautumista,

mopfi16

info Käyttöoikeusryhmä - Microsoft Office 365:ssä ryhmä käyttäjiä, joille järjestelmänvalvoja on antanut tietyt käyttöoikeudet esimerkiksi tiettyihin SharePoint-resursseihin.

mopfi17

info Mikäli määritätte kertakirjautumisen (Single Sign-on (SSO), identity federation) käyttäjille, käyttäjät voivat käyttää Office 365 -palveluita olemassa olevilla Active Directory - tunnuksillaan (käyttäjänimi ja salasana). Kertakirjautumisen määrittäminen vaatii AD FS 2.0: n.

mopfi18

 

infoMikäli yrityksellänne on käyttäjiä paikallisessa AD - ympäristössä, Microsoft Office 365 sisältää työkalut kyseisten käyttäjien synkronisointiin Office 365 - järjestelmään. Käyttämällä " Microsoft Online Services Directory Synchronization" - työkalua, voitte pitää paikallisen AD:nne synkronisoituna Microsoft Office 365:een. Tämä mahdollistaa synkronisoitujen käyttäjätilien ja ryhmien luomisen sekä GAL (Global Address List) - synkronisoinnin omasta Microsoft Exchange Server - ympäristöstänne Microsoft Exchange Onlineen.

7. EXCHANGE

Yksityiskohtaisemmat ohjeet Exchangesta täällä.

8. SHAREPOINT

Yksityiskohtaisemmat ohjeet SharePointista täällä.

9. LYNC

Yksityiskohtaisemmat ohjeet Lyncistä täällä .

10. PALVELUN KUNTO JA SUUNNITELTU YLLÄPITO

Voitte tarkistaa mikäli käyttämänne palvelut toimivat suunnitellusti ja mikäli Teillä on palvelukatkoksia tai muita ongelmia, voitte tarkistaa onko Microsoft jo tietoinen kyseisestä ongelmasta ja jo etsimässä ratkaisua.

mopfi19

Näkymä antaa tietoja Microsoftin suunnittelemista päivityksistä ja huoltotoimenpiteistä ja siitä miten ne vaikuttavat Teidän tilaukseenne.

mopfi20

mopfi21

Palvelun kunnolle saattaa olla erilaisia luonnehdintoja, riippuen ongelmasta ja sen tilanteesta, esimerkiksi: Palvelukatkos, palvelun toiminnan heikentyminen, lisätietoja tai normaali palvelu.

mopfi22

 

info Olkaa hyvä ja tarkistakaa nämä tiedot ennen kuin otatte yhteyttä tekniseen tukeen. Palvelun kunto useimmiten sisältää yksityiskohtaista tietoa ongelmasta ja se tarkoittaa sitä, että Microsoft työskentelee jo palauttaakseen palvelun ennalleen. Usein tila myös sisältää tietoa siitä, koska on odotettavissa että palvelu on jälleen kunnossa.

All Rights Reserved
Privacy Statement
Terms of Use